• A-6 ~Control Units

    A-6 ~ Unedau Rheoli

    Mae cynulliad uned reoli yn system o ddwy wialen reoli neu fwy a osodir ar draws cymal ehangu o'r flange i'r flange i leihau difrod posibl i'r cymal ehangu a achosir gan symudiad gormodol y biblinell. Mae'r gwasanaethau gwialen reoli wedi'u gosod ar yr ehangu a chaniateir a / neu grebachiad mwyaf posibl y cymal a byddant yn amsugno'r byrdwn pwysau statig a ddatblygwyd yn y cymal ehangu. Pan gânt eu defnyddio yn y modd hwn, maent yn ffactor diogelwch ychwanegol, gan leihau methiant posibl y cymal ehangu a difrod posibl i'r offer. Bydd unedau rheoli yn amddiffyn y cymalau yn ddigonol, ond dylai'r defnyddiwr fod yn siŵr bod cryfder fflans y bibell yn ddigonol i wrthsefyll cyfanswm y grym y deuir ar ei draws.