Dechreuwyd cymeradwyaeth Ffrainc “Attestation de conformité sanitaire” (ACS) ym mis Awst, 2020.

Mae'r “Attestation de conformité sanitaire” (ACS) yn ardystiad dŵr yfed Ffrengig sy'n dangos addasrwydd cynhyrchion a fydd yn dod i gysylltiad â dŵr a fwriadwyd i'w fwyta gan bobl.

Ym mis Awst, 2020, yn seiliedig ar ofyniad prynwr, rydym wedi trefnu cymeradwyaeth ACS, mae ein pobl bellach yn gweithio ar sbesimenau rwber. Tan nawr, mae popeth yn mynd yn dda. Byddwn yn diweddaru canlyniad y profion unwaith y bydd wedi'i wneud.


Amser post: Awst-06-2020