Fis Mehefin hwn, mae ein cymalau rwber EPDM wedi pasio profion Singapore SETSCO.

Dull Prawf: SS 375- Addasrwydd cynhyrchion anfetelaidd i'w defnyddio mewn cysylltiad â dŵr y bwriedir ei fwyta gan bobl o ran eu heffaith ar ansawdd y dŵr.

1) Rhan 1: Manyleb

2) Rhan 2: Samplau i'w profi

3) Rhan 2: 2: 1: Aroglau a blas dŵr

4) Rhan 2: 3: Ymddangosiad dŵr

5) Rhan 2: 4: Twf micro-organebau dyfrol

6) Rhan 2: 5: Echdynnu sylweddau a allai beri pryder i iechyd y cyhoedd

7) Rhan 2: 6: Echdynnu metelau

8) Rhan 3: Profion tymheredd uchel 


Amser post: Mehefin-02-2020