Ar Fehefin 14eg o 2019, mae gennym dystysgrifau Wras.

Mae'r dŵr yfed yn bwysig iawn i iechyd pobl. Llygredd dŵr yw'r prif ffactor sy'n amharod i gorff pobl. Mae gwella ansawdd dŵr yfed yn hanfodol ac yn hollbwysig. Fel arfer, mae'r mesurau o wella'r dŵr yfed fel a ganlyn:
Amddiffyn ffynonellau dŵr
Monitro a rheoli'r driniaeth ddŵr yfed
Rheoli
Rheoli trosglwyddiad y dŵr yfed

Mae'r cymal rwber hyblyg yn un rhan o'r systemau pibellau trawsyrru cyfan, mae'r cymeradwyaethau ar gyfer dŵr yfed yn llym iawn. Mae'r profion yn cynnwys micro-organeb ddyfrol, sylweddau echdynnu a allai beri pryder i iechyd y cyhoedd.

Ar Fehefin 14eg o 2019, mae gennym dystysgrifau Wras.

Gweler isod dystysgrif Wras.


Amser post: Mehefin-15-2019